Napoleon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt POIR.03.03.03-IP.03-00-002/17 – “Promocja marek produktowych spółki Napoleon szansą na zwiększenie rozpoznawalności na perspektywicznych rynkach zagranicznych.”

Celem projektu jest udział spółki Napoleon Sp. z o.o. w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży IT/ICT, z zamiarem promowania marki produktowej, jaką jest innowacyjna aplikacja NapoleonCat.com, mająca szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • udział w targach w charakterze wystawcy,
  • usługa doradcza w zakresie opracowania strategii komunikacji i promocji na wybranych rynkach,
  • usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
  • indywidualna wyjazdowa misja gospodarcza.

Całkowity koszt realizacji projektu: 936 056,90 zł
Wysokość dofinansowania: 662 712,68 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sign up for a
14-day free trial

Try NapoleonCat free for 14 days. No credit card required.

Try NapoleonCat free for 14 days. No credit card required.