Aktualizacja

3 sierpnia 2023

Rozwiązanie problemów w Publikatorze

Naprawiliśmy błędy w Publikatorze: użycie backspace nie powoduje usunięcia zaznaczonych profili oraz poprawiliśmy widok listy profili.

Nowość

3 sierpnia 2023

Dodawaj w Inboxie załączniki do zewnętrznych konsultacji

Teraz możesz dołączyć do sześciu plików, wszystko w przestrzeni „Wyślij do konsultacji”. Ci, którzy są poproszeni o konsultację, otrzymają twoje pliki w swoim e-mailu, wraz z twoim pytaniem.

Ulepszony widok łączenia profili

Ulepszyliśmy widoki początkowe kiedy podpinasz profile i zachęcamy Cię do zaproszenia Twojego zespołu do NapoleonCat.