Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W naszej działalności przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych. Jeśli korzystasz z naszych usług, serwisu internetowego, aplikacji mobilnej, lub w inny sposób komunikujesz się z nami, oznacza to, że najprawdopodobniej przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W poniższej polityce znajdziesz wszystkie ważne informacje na ten temat, m.in. kim jesteśmy, w jakich sytuacjach, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także jakie prawa Ci przysługują.

Dla Twojej wygody i przejrzystości na początku zamieściliśmy spis treści, aby ułatwić Ci poruszanie się po dokumencie i łatwe odnalezienie informacji, których szukasz.

Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niejasne lub wymagało omówienia, zawsze możesz się z nami skontaktować – dane kontaktowe znajdziesz poniżej.

Spis treści

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?
 2. Czym się zajmujemy?
 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
 4. Od kogo zbieramy Twoje dane osobowe
 5. Wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną
 6. Profilowanie na potrzeby marketingu
 7. Jakie dane przetwarzamy?
 8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
 9. Komu przekazujemy Twoje dane?
 10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 11. Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania
 12. Dodatkowe prawa, które Ci przysługują
 13. Dobrowolność podania danych
 14. Wiek
 15. Pliki cookies i inne podobne technologie
 16. Zmiany polityki prywatności

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Napoleon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalna 8A lok. 5, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470410, o kapitale zakładowym 5.023.000 PLN, NIP 521-365-09-77.

Ilekroć w tej polityce prywatności piszemy „administrator”, „my”, „nas”, „nasze” itp., chodzi o spółkę Napoleon sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Możesz się skontaktować z nami w następujący sposób:

 • za pomocą poczty elektronicznej: hello@napoleoncat.com
 • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerem +48 22 378 32 99
 • listownie na adres: Napoleon Sp. z o.o., ul. Szpitalna 8A lok. 5, 00-031 Warszawa, Polska

Powrót do Spisu treści

Czym się zajmujemy

Świadczymy naszym użytkownikom usługi (dalej „usługi”) polegające na dostarczaniu narzędzi do marketingu w platformach społecznościowych, np. do zarządzania obecnością w tych platformach, profilami, fanpage’ami etc. Robimy to za pomocą aplikacji NapoleonCat (dalej „aplikacja”), dostępnej w modelu oprogramowania jako usługi (tzw. Software-as-a-Service). Prowadzimy serwis internetowy pod adresem napoleoncat.com, jak również aplikację mobilną NapoleonCat, za pomocą których nasi Użytkownicy mogą korzystać z naszych usług (dalej łącznie „serwis”).

Nasi użytkownicy to głównie firmy i organizacje, które zawierają z nami umowę o świadczenie usług. Szczegóły dotyczące świadczenia przez nas usług uregulowane są w Regulaminie.

Powrót do Spisu treści

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

To, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, zależy od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych usług lub kontaktujesz się z nami oraz w jakiej roli występujesz. Poniżej opisaliśmy poszczególne sytuacje.

Korzystanie z serwisu bez rejestracji

Przetwarzamy Twoje dane w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Te funkcjonalności to przede wszystkim możliwość przeglądania treści zawartych w serwisie, możliwość korzystania z web chata i formularzy kontaktowych, dopasowanie treści serwisu do Twoich preferencji.

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na umożliwieniu Ci korzystania z serwisu i jego funkcjonalności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”.

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies niezbędnych i podobnych technologii i wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w szczególności możliwości poruszania się po serwisie i korzystania z jego podstawowych funkcji, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies funkcyjnych i podobnych technologii i wykorzystujemy do „zapamiętania” wybranych przez Ciebie ustawień oraz personalizacji serwisu, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu „zapamiętania” wybranych przez Ciebie ustawień oraz personalizacji serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies analitycznych i podobnych technologii i wykorzystujemy do prowadzenia analityki i statystyk korzystania z serwisu przez użytkowników w celu doskonalenia jego działania – co polega np. na analizie sposobu poruszania się użytkowników po serwisie, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu i sprawić, że będzie w przyszłości bardziej intuicyjny i wygodniejszy w korzystaniu, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies reklamowych i podobnych technologii i wykorzystujemy w celach marketingowych, takich jak personalizacja reklam i treści w oparciu o Twoje zainteresowania, mierzenie wydajności reklam i treści oraz uzyskiwanie wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz poniżej w punkcie dotyczącym Plików Cookies.

Rejestracja w serwisie i świadczenie usług

Do korzystania z naszych usług za pośrednictwem aplikacji NapoleonCat wymagana jest rejestracja użytkownika.

Z uwagi na specyfikę działania platform społecznościowych, których dotyczą nasze usługi, rejestracji zawsze dokonuje konkretna osoba fizyczna. Może to być sam użytkownik, jeśli jest osobą fizyczną, ale może to być osoba fizyczna będąca członkiem organu, pełnomocnikiem, pracownikiem lub współpracownikiem cywilnoprawnym użytkownika – w takim wypadku osoba ta działa w imieniu użytkownika. Dla uproszczenia będziemy o takich osobach pisać po prostu „współpracownicy”, nie przesądzając tego, na jakiej konkretnie podstawie prawnej taka osoba działa po stronie użytkownika.

A więc możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jesteś naszym użytkownikiem lub współpracownikiem użytkownika zarejestrowanym w naszym serwisie.

Podczas rejestracji prosimy o podanie danych osobowych. W przypadku użytkownika będącego osobą fizyczną będą to jego dane osobowe. Jeśli natomiast rejestracji dokonuje współpracownik użytkownika w imieniu użytkownika, prosimy o podanie danych osobowych zarówno tego współpracownika, jak i danych samego użytkownika.

W obu wypadkach dane te są przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy między nami a użytkownikiem, o świadczenie usług w związku z rejestracją.

W przypadku użytkowników będących osobami fizycznymi, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku współpracowników użytkowników, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu prawidłowego zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, w szczególności zapewnienia kontaktu z użytkownikiem w okresie wykonywania Umowy, weryfikacji, czy współpracownik jest uprawniony do podejmowania czynności i składania oświadczeń w  imieniu użytkownika oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kontakty handlowe – użytkownicy, kontrahenci i ich współpracownicy

Niezależnie od rejestracji w naszym serwisie, w ramach działalności mamy styczność z aktualnymi lub potencjalnymi użytkownikami (klientami), kontrahentami, dostawcami, a także osobami fizycznymi, które są ich współpracownikami (np. członami organów, pełnomocnikami, pracownikami, współpracownikami etc.). Taka komunikacja może odbywać się różnymi kanałami – np. w formie e-maili czy telefonicznie, i w takim wypadku dochodzi do przetwarzania przez nas danych osobowych osób fizycznych, które w takiej komunikacji występują. Oprócz tego dane takich osób fizycznych mogą być podawane np. w umowach handlowych, które zawieramy (jako dane osób podpisujących umowę lub osób kontaktowych).

A więc możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jesteś jedną z osób, o której mowa powyżej.

W przypadku zawarcia umowy handlowej z osobą fizyczną, podstawą prawną przetwarzania danych takiej osoby jest niezbędność do zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku współpracowników naszych użytkowników, kontrahentów, dostawców itp. podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na bieżących kontaktach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Marketing

Przetwarzamy Twoje dane do celów naszego własnego marketingu, tj. do promowania naszych usług.

Cele marketingowe obejmują przedstawianie Ci ofert i promocji, proponowanie dodatkowych funkcjonalności etc., w tym emitowanie w serwisach zewnętrznych (takich jak na przykład Facebook czy Google) reklam. 

Jeśli się na to zgodzisz, możemy też kierować do Ciebie informacje handlowe dotyczące naszej oferty w wybrany przez Ciebie sposób – np. e-mailem, przez SMS/MMS, telefonicznie, przez powiadomienia „push” lub innymi środkami komunikacji elektronicznej. W takim przypadku będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu wysyłania Ci informacji handlowych w wybrany przez Ciebie sposób.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych do celów marketingu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu nam wykonywania naszych uprawnień wynikających z udzielonej przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczące naszej oferty w wybrany przez Ciebie sposób (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Formularze kontaktowe

W serwisie udostępniamy formularze kontaktowe i web chat, aby ułatwić Ci kontakt z nami. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych w celu skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Może również podać nam inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu identyfikacji Ciebie oraz obsługi Twojego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci komunikacji z naszymi klientami i zapewnienia obsługi zapytań składanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych i web chat (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Profile w platformach społecznościowych – należące do Użytkownika

W ramach naszych usług udostępniamy naszym użytkownikom interfejs i narzędzia informatyczne, które umożliwiają im prowadzenie komunikacji na profilach w platformach społecznościowych objętych naszą usługą. Użytkownicy (lub, w ich imieniu, ich współpracownicy) mogą publikować w tych platformach społecznościowych treści i komunikować się z innymi użytkownikami końcowymi tych platform społecznościowych. To obejmuje również platformy komunikacji bezpośredniej, jak np. Facebook Messenger.

A więc świadcząc naszą usługę przetwarzamy wszystkie dane, które nasi użytkownicy (lub odpowiednio ich współpracownicy) zamieszczają za naszym pośrednictwem w takich platformach społecznościowych lub platformach komunikacyjnych lub z nich otrzymują – działamy jako bierny pośrednik przekazujący te dane między użytkownikiem (lub współpracownikiem użytkownika) a operatorami platform społecznościowych. Informacje te mogą obejmować dane osobowe użytkowników lub ich współpracowników oraz osób trzecich odwiedzających profile użytkownika w platformach społecznościowych objętych naszą usługą (np. dane identyfikujące ich w platformach społecznościowych), a także treść komunikacji (postów, komentarzy, etc.)

Przetwarzamy te dane w celu świadczenia naszych usług dla użytkownika i wykonania naszej umowy z nim. W przypadku użytkownika będącego osobą fizyczną, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy między nami a użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku osób trzecich odwiedzających profile użytkownika lub komunikujących się z nim w platformach społecznościowych objętych naszą usługą podstawą prawną przetwarzania ich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności zapewnienia prawidłowego wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do analizy kanałów YouTube wykorzystujemy usługi YouTube API. W przypadku korzystania z tej funkcji należy przestrzegać Polityki Prywatności Google.

Profile w platformach społecznościowych – należące do NapoleonCat

Przetwarzamy też dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w platformach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google My Business, LinkedIn). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu informowania użytkowników o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem tych platform społecznościowych. Jeśli komunikujesz się z nami w takich platformach społecznościowych, wówczas możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w takiej komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Ponadto informujemy, że operatorzy platform społecznościowych, na których posiadamy profile, przetwarzają dane osobowe swoich użytkowników oraz osób odwiedzających te profile, w tym przy wykorzystaniu plików cookies. Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez operatorów platform społecznościowych należy zapoznać się publikowanymi przez nich politykami prywatności lub regulaminami.

Inne własne cele administratora

Przetwarzamy Twoje dane również do realizacji innych celów stanowiących nasze prawnie uzasadnione interesy, tj.:

 1. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w związku ze świadczeniem naszych usług;
 2. do kontaktu z Tobą – aby reagować na Twoje zgłoszenia i prośby o kontakt, reklamacje, móc kontaktować się z Tobą w sprawach związanych ze świadczeniem naszych usług, informować Cię o zmianach w Regulaminie i Polityce Prywatności;
 3. do weryfikowania kont, badania podejrzanej aktywności, wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz innym naruszeniom prawa lub Regulaminu;
 4. w celu monitorowania, testowania i ulepszania naszych usług oraz rozwiązywania dotyczących ich problemów;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Oprócz tego przetwarzamy dane naszych użytkowników w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym do zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Współpracujemy z organami ścigania i innymi instytucjami upoważnionymi do żądania dostępu do Twoich danych w oparciu o stosowne przepisy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Powrót do Spisu treści

Od kogo zbieramy Twoje dane osobowe

Dane pobierane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od użytkownika

Zbieramy Twoje dane osobowe głównie od Ciebie. Podajesz je nam np. przy założeniu konta w serwisie, przy zapisywaniu się na newsletter lub inne formy marketingu.

Jeśli jesteś współpracownikiem naszego użytkownika lub kontrahenta, możliwe też, że otrzymaliśmy Twoje dane od użytkownika lub kontrahenta albo od innych ich współpracowników – np. jeśli jesteś osobą kontaktową na potrzeby danej umowy lub jesteś zaangażowany/a w dany projekt lub jeśli kontaktujesz się z użytkownikiem w platformach społecznościowych objętych naszą usługą

Możesz nam również przekazywać swoje dane osobowe komunikując się z nami – np. zadając pytania dotyczące usług, składając reklamacje – w serwisie za pomocą poczty elektronicznej, w platformach społecznościowych, telefonicznie lub korespondencyjnie.

Oprócz tego przetwarzamy Twoje dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z serwisu z naszej oferty i usług.

Rejestracja i logowanie przy użyciu konta Facebook

Twoje dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez serwis społecznościowy Facebook, na Twoją prośbę. Dotyczy to sytuacji, w której chcesz się zarejestrować w naszym serwisie z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook. W przypadku korzystania z tej możliwości, najpierw zostaniesz poproszony/a przez serwis Facebook o potwierdzenie, że może on przekazać nam Twoje dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w naszym serwisie. Za Twoją zgodą Facebook przekaże nam część Twoich danych dla potrzeb rejestracji. Do dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Twojego profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w naszym serwisie będziesz mógł logować się do naszego serwisu z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez serwis Facebook.

Powrót do Spisu treści

Wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną

W przypadku, gdy zgodzisz się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mailem lub za pomocą narzędzi typu powiadomienia „push”, web chat lub chatbot), wysyłka takich wiadomości będzie stanowić przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i może też stanowić marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących – zależnie od tego, na jakim urządzeniu odbierasz tego typu komunikację.

W przypadku, gdy zgodzisz się na kontakt telefoniczny lub SMS-owy do celów marketingu, informacje handlowe będą przekazywane telefonicznie na numer telefonu podany przez Ciebie do tego celu. Taki kontakt będzie stanowił marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i może być prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących. Zgody te możesz w każdej chwili wycofać lub ograniczyć to, w jaki sposób wysyłamy Ci takie informacje – szczegóły znajdziesz poniżej w punkcie „Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania”.

Powrót do Spisu treści

Profilowanie na potrzeby marketingu

W niektórych przypadkach przy marketingu podejmujemy wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania, czyli automatycznego przetwarzania Twoich danych osobowych. Profilowanie to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, itp. Stosowanie profilowania umożliwia personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi.

Profilowanie, które stosujemy, polega na wykorzystywaniu algorytmów komputerowych do analizy Twoich danych osobowych (Twojego zachowania w serwisie, sposobu korzystania z aplikacji przez Ciebie, danych zebranych za pomocą plików cookie, a także podanych przez Ciebie danych osobowych) w celu wyświetlania Ci bezpośrednio w serwisie, lub też w marketingu bezpośrednim (e-maile, SMS/MMS, marketing telefoniczny, powiadomienia push, web chat lub chatbot etc.), jak również na stronach internetowych poza naszym serwisem (tzw. remarketing), spersonalizowanej oferty, opartej o Twoje potencjalne preferencje i zainteresowania mogące dotyczyć naszych usług.

Co do zasady, podstawą profilowania jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych usług w sposób odpowiadający Twoim hipotetycznym preferencjom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jednakże w niektórych wypadkach prosimy Cię o wyrażenie zgody na wybrane formy marketingu lub podejmowanie wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania – w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Powrót do Spisu treści

Jakie dane przetwarzamy?

Informacje ogólne

To, jakie dane przetwarzamy, jest zależne od sytuacji, w tym od tego, w jaki sposób korzystasz z serwisu, jak również od tego, jakie dane nam podasz oraz w jakiej roli występujesz. Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • imię, nazwisko;
 • firmę, NIP, adres prowadzenia działalności;
 • zajmowane przez Ciebie stanowisko;
 • dane identyfikujące Cię w platformach społecznościowych (np. pseudonim, którym się posługujesz);
 • adres e-mail, numer telefonu – które podajesz np. przy rejestracji lub do marketingu na podstawie osobnej zgody;
 • informacje o tym, z jakich naszych usług korzystasz;
 • dane wymagane na potrzeby płatności za nasze usługi (np. numer Twojego rachunku bankowego i nazwa banku prowadzącego rachunek);
 • informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu zebrane przy pomocy plików cookies (w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies – szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdziesz poniżej w punkcie dotyczącym Plików Cookies).
 • adres IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając serwis, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu);
 • informacje, które zawrzesz w Twoich wypowiedziach i komunikacji kierowanych do nas – np. w korespondencji e-mail lub w rozmowie telefonicznej, jak również np. w reklamacjach;
 • treść i zakres zgód udzielonych przez Ciebie w serwisie.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej obecności w serwisie, jak też w sytuacji, gdy korzystasz z naszej aplikacji, niektóre Twoje dane będą zbierane automatycznie.

Dane pozyskane automatycznie w Serwisie

Przetwarzamy tzw. dane eksploatacyjne (dane charakteryzujące sposób korzystania z serwisu), w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące, Twój adres IP, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz, typ przeglądarki, język przeglądarki, informacje o skorzystaniu z naszych usług, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Dane pozyskane automatycznie przy pomocy Aplikacji Mobilnej

Jeśli będziesz korzystać z naszej aplikacji będziemy zbierać i gromadzić takie dane jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie używanym do uzyskania dostępu do aplikacji, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego.

Nasza aplikacja może prosić, w zależności od potrzeb i funkcji aplikacji, o dostęp do różnych urządzeń peryferyjnych, na co możesz nie wyrazić zgody.

Cele przetwarzania danych zebranych automatycznie

Powyższe dane (tj. dane zebrane za pośrednictwem serwisu i aplikacji) będziemy wykorzystywali m.in. w celu wykonania transmisji komunikatów w serwisie oraz w aplikacji, jak też w celu dostarczania usługi żądanej przez Ciebie.

Niezależnie od powyższego, będziemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam naszych usług, w obrębie naszego serwisu oraz poza nim w ramach remarketingu (więcej na ten temat znajdziesz w punkcie dotyczącym Plików Cookies poniżej). Dane zebrane automatycznie mogą służyć do profilowania.

Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach serwisu oraz w aplikacji.

Powrót do Spisu treści

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Czas, przez jaki możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania. I tak:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;
 2. w przypadku przetwarzania na potrzeby wykonania umowy zawartej z Tobą – przez czas obowiązywania lub wykonywania tej umowy, a po tym czasie, przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem tej umowy, wynikający z przepisów prawa;
 3. w przypadku, przetwarzania w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych – przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. w przypadku, przetwarzania na podstawie naszego uzasadnionego interesu – do czasu ustania istnienia tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa powinien zostać uwzględniony.

Jednakże okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed nimi lub na potrzeby spełnienia obowiązków w zakresie rozliczalności przetwarzania danych, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Powrót do Spisu treści

Komu przekazujemy Twoje dane?

Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu

Udostępniamy dane osobowe firmom, z których usług korzystamy, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec Ciebie lub aby prowadzić naszą działalność, zgodnie z celami przetwarzania. W związku z tym Twoje dane osobowe, które są wymagane na potrzeby realizacji danego celu, mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 1. w przypadku płatności za nasze usługi – podmiotom, które pośredniczą w obsłudze płatności, na potrzeby tej obsługi, bankom;
 2. firmom, które dostarczają nam rozwiązania technologiczne i usługi wymagane na potrzeby zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu;
 3. dostawcom usług marketingowych, analitycznych i statystycznych, którzy pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci i stworzyć oferty, promocje, jak również personalizować marketing;
 4. firmom prowadzącym marketing bezpośredni w naszym imieniu (np. wysyłkę e-maili) lub inne usługi reklamowe;
 5. firmom prowadzącym bieżącą obsługę klientów – do prowadzenia tej obsługi;
 6. firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe lub doradztwa podatkowego;
 7. dostawcom standardowych usług związanych z obiegiem i przechowywaniem informacji – dostawcom usług hostingu, poczty elektronicznej, infrastruktury informatycznej, usług związanych z utrzymaniem baz danych i innych usług IT.

Udostępniamy również Twoje dane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom.

Operatorzy platform społecznościowych

Oprócz tego, tak jak pisaliśmy w punkcie „Profile w platformach społecznościowych – należące do Użytkownika” powyżej, w zakresie, w jakim dostarczamy narzędzie do przekazywania danych między użytkownikiem (lub współpracownikiem użytkownika) a platformami społecznościowymi, przekazujemy informacje użytkowników lub ich współpracowników, mogące zawierać dane osobowe, do operatorów tych platform społecznościowych oraz przekazujemy użytkownikowi (lub współpracownikom użytkownika) od operatorów platform społecznościowych mogące zawierać dane osobowe informacje osób trzecich kontaktujących z użytkownikiem w ramach tych platform.

Jednakże z uwagi na zasady integracji naszej usługi z platformami społecznościowymi, każdy nasz użytkownik (lub współpracownik użytkownika) oraz osoba trzecia posiada swoje własne konto w platformie społecznościowej, a operator tej platformy społecznościowej jest jednocześnie administratorem jego danych na podstawie odrębnej umowy zawartej przez tego operatora bezpośrednio z użytkownikiem (lub, odpowiednio, współpracownikiem użytkownika) bądź osobą trzecią. A zatem w zakresie tego przekazywania danych działamy wyłącznie jako bierny pośrednik dostarczający narzędzie do przekazywania danych między naszym użytkownikiem (lub jego współpracownikiem) a odrębnym administratorem, jakim jest operator danej platformy społecznościowej.

Organy publiczne

Możemy być również zobowiązani do przekazania danych osobowych podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania i innymi instytucjom publicznym.

Powrót do Spisu treści

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane w aplikacji NapoleonCat są przetwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ramach świadczenia naszych usług korzystamy z usług firm trzecich, a zatem może dochodzić do przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, celem odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych korzystamy w relacji z w/w podmiotami ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 RODO, oraz dokonaliśmy oceny planowanego przekazania danych osobowych pod kątem zapewnienia zgodności z przepisami prawa. W ramach standardowych klauzul umownych zastosowano podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych, takie jak: obowiązek przetwarzania danych zgodnie z instrukcjami przekazującego oraz klauzulami, obowiązek zawieszenia przekazywania danych, zapewnienie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, obowiązek powiadomienia o wnioskach o ujawnienie danych osobowych, obowiązek powiadomienia o przypadkowym lub nieupoważnionym dostępie, obowiązek udostępnienia urządzeń do kontroli.

Powrót do Spisu treści

Poniżej przedstawiamy listę partnerów, z których usług korzystamy. 

PodprocesorCel przetwarzaniaLokalizacjaDodatkowe informacje
ChartmogulAnalityka sprzedażyEOG AWS EU Ireland Region (eu-west-1)https://chartmogul.com/privacy/
IntercomKontakt z klientami i potencjalnymi klientamiEOG
AWS EU Ireland Region (eu-west-1)
https://www.intercom.com/legal/privacy
PipedriveProwadzenie procesu sprzedażyWiele lokalizacji, patrz: https://www.pipedrive.com/en/subprocessorshttps://www.pipedrive.com/en/privacy
SlackWewnętrzna wymiana informacji o klientachWiele lokalizacji, patrz:
https://slack.com/slack-subprocessors
https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy#international
MailchimpKomunikacja marketingowaUSAhttps://mailchimp.com/en-gb/gdpr/
Google Cloud Google WorkspaceHosting baz danych, WorkspaceWiele lokalizacji:
https://cloud.google.com/infrastructure/
https://policies.google.com/privacy
PartnerstackWspółpraca z partneramiUSAhttps://partnerstack.com/policies#privacy-principles
ZapierKomunikacja marketingowaUSAhttps://zapier.com/privacy
HotjarRejestrowanie sesji klientówEOG
AWS EU Ireland Region (eu-west-1)
https://www.hotjar.com/privacy/
GA ConnectorAnalityka użycia stronyUSAhttps://gaconnector.com/about-us/privacy-policy.php
https://gaconnector.com/docs/gdpr-and-gaconnector/
StripePłatności kartamiWiele lokalizacji:
https://stripe.com/gb/service-providers/legal
https://stripe.com/privacy-center/legal

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Powrót do Spisu treści

Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania

Cofnięcie zgody

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zaznaczamy jednak, że w niektórych przypadkach Twoja zgoda jest potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności – o czym informujemy Cię podczas pobierania Twojej zgody. W takim przypadku cofnięcie zgody sprawi, że świadczenie takiej usługi lub dokonanie takiej czynności będzie niemożliwe.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Możesz również w każdej chwili:

 1. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także
 2. wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych do takich celów. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zaznaczamy, że jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych w konkretnym celu (np. do marketingu), będziemy mogli w dalszym ciągu przetwarzać dane do innych celów – np. do wykonania umowy, itp.

W jaki sposób cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw

Możesz cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw wysyłając e-maila na adres hello@napoleoncat.com.

Jeżeli otrzymaliśmy dostęp do twoich danych za pośrednictwem Usługi API YouTube, to oprócz naszej normalnej procedury usuwania zapisanych danych, możesz cofnąć nasz dostęp do swoich danych za pośrednictwem strony ustawień bezpieczeństwa Google, znajdującej się pod adresem https://security.google.com/settings/security/permissions.

Dodatkowe prawa, które Ci przysługują

Przepisy przewidują szereg praw, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych

Możesz żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to możesz żądać dostępu do tych danych. Szczegóły prawa dostępu określa art. 15 RODO.

Prawo uzyskania kopii danych

Na tej podstawie przekazujemy Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania danych

Jeśli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, masz prawo żądać sprostowania tych danych, a także ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne.

Prawo do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo żądania, aby Twoje dane zostały przez nas usunięte, jeśli zachodzą przesłanki określone w przepisach, np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, albo wycofasz zgodę na przetwarzanie, a nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania. Szczegóły prawa do bycia zapomnianym są uregulowane w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora

W przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany masz prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłaś/eś nam, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Szczegóły prawa do przenoszenia danych są uregulowane w art. 20 RODO.

W jaki sposób skorzystać z dodatkowych praw

Możesz skorzystać z praw opisanych powyżej wysyłając e-maila na adres hello@napoleoncat.com.

Korzystanie z tych praw jest nieodpłatne. W przypadku jednak, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter (np. nieuzasadnione, powtarzające się prośby o udzielenie informacji), to będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę za udzielenie informacji, prowadzenie komunikacji lub podjęcie żądanych działań, uwzględniając administracyjne koszty, jak również odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Zastrzegamy, że realizacja z praw opisanych powyżej może wymagać weryfikacji Twojej tożsamości. W przypadku braku skutecznego zweryfikowania tożsamości,  będziemy mogli odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby możemy przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim przypadku poinformujemy Cię w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego żądania o takim przedłużeniu terminu i wskażemy przyczyny opóźnienia.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Jeżeli w Twojej ocenie naruszyliśmy Twoje prawa w związku z przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W skardze należy zamieścić opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego.

Powrót do Spisu treści

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do realizacji niektórych celów – na przykład do zawarcia umowy i założenia konta w serwisie. Podanie danych i wyrażenie zgód na potrzeby marketingu jest dobrowolne.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Powrót do Spisu treści

Wiek

Serwis nie został zaprojektowany z myślą o osobach poniżej osiemnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczony. Nie przewidujemy celowego gromadzenia danych, dotyczących osób poniżej osiemnastego roku życia.

W przypadku, gdy uzyskamy informację, że użytkownik serwisu nie ukończył osiemnastego roku życia, podejmiemy stosowne kroki, aby usunąć informacje takiego użytkownika z bazy oraz ograniczymy przyszły dostęp takiego użytkownika do usługi.

Powrót do Spisu treści

Pliki cookies i inne podobne technologie

Co to są pliki cookies?

Nasz serwis i aplikacja wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, powszechnie wykorzystywane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym służącym do przeglądania stron internetowych (np. komputerze, smartfonie, tablecie).

Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytywane przez nasz system informatyczny lub systemy innych podmiotów. Pliki cookies są wykorzystywane w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania ze serwisu i aplikacji – np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin w serwisie i dokonywanych przez Ciebie w serwisie czynności.

Stosujemy także inne technologie tego typu, np. zapis i odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do plików cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może.Informacje, w tym dane osobowe, pozyskane w związku z wykorzystywaniem plików cookies w serwisie i aplikacji, są przetwarzane przez nas oraz mogą być przetwarzane przez naszych partnerów (dalej „partnerzy”).

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

W serwisie i aplikacji wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. pliki cookies niezbędne – są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i aplikacji, w szczególności możliwości poruszania się po serwisie i aplikacji oraz korzystania z ich podstawowych funkcji. Są one niezbędne do działania serwisu i aplikacji i nie można ich wyłączyć, gdyż ich wyłączenie uniemożliwiłoby działanie serwisu i aplikacji;
 2. pliki cookies funkcjonalne – są wykorzystywane do „zapamiętania” wybranych przez Ciebie ustawień oraz personalizacji serwisu i aplikacji;
 3. pliki cookies analityczne – są wykorzystywane w celu poprawy wydajności serwisu i aplikacji oraz zbierania informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z serwisu i aplikacji, ulepszania serwisu i aplikacji, dostosowywania działania serwisu do Twoich preferencji oraz tworzenia statystyk użytkowania serwisu i aplikacji. Zebrane w ten sposób informacje mogą trafiać do naszych partnerów, z którymi współpracujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę;
 4. pliki cookies reklamowe – są wykorzystywane w celach marketingowych, takich jak personalizacja reklam i treści w oparciu o Twoje zainteresowania, mierzenie wydajności reklam i treści oraz uzyskiwanie wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści. Zebrane w ten sposób informacje mogą trafiać do naszych partnerów, z którymi współpracujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Wykorzystujemy zarówno pliki cookies sesyjne, jak i pliki cookies trwałe. Pliki cookie sesyjne przechowywane są w urządzeniu i  pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Z kolei pliki cookies trwałe są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia.

Wykorzystujemy zarówno pliki cookies własne (first-party cookies), czyli pochodzące od nas, jak i pliki cookies podmiotów trzecich (third-party cookies), czyli pochodzące od podmiotów trzecich, będących naszymi partnerami.

Pliki cookies własne są wykorzystywane w celu obsługi rejestracji i logowania, zachowania parametrów nawigacyjnych, monitorowania ruchu w serwisie i sposobu korzystania z serwisu przez Użytkowników, usprawnienia prezentacji treści w serwisie i personalizacji treści serwisu, obsługi formularzy, dopasowywania treści serwisu do preferencji danego użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz jego funkcjonalności, wykrywania błędów i nadużyć, a także w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.

Pliki cookies podmiotów trzecich (third-party cookies) są ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż serwis i aplikacji. Pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookies:

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane w serwisie i aplikacji na podstawie zgody wyrażanej poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas korzystania z serwisu i aplikacji, dostosowanie wyborów dotyczących plików cookies za pośrednictwem panelu Ustawienia plików cookies lub poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki. Udzielenie zgody na wykorzystywanie plików cookies jest dobrowolne.

Przed udzieleniem zgody na wykorzystywanie plików cookies jesteś informowany o celach wykorzystywania plików cookies oraz o możliwości dokonania zmiany ustawień dotyczących plików cookies w każdej chwili.

Możesz wycofać udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookies i dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w każdej chwili za pośrednictwem panelu Ustawienia plików cookies, jak również usunąć pliki cookies z pamięci urządzenia.

Jak możesz wyłączyć lub usunąć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do połączenia się z serwisem.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies i local storage. Istnieje np. możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Zmiany konfiguracji można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Zależnie od przeglądarki internetowej, ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować Cię o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu końcowym.

Możesz też usunąć pliki cookies po ich zapisaniu na Twoim urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące uniemożliwiania przechowywania plików cookies, jak również usuwania zapisanych plików cookies, można znaleźć na stronach internetowych wsparcia technicznego przeglądarek internetowych lub odpowiednich instrukcjach korzystania z przeglądarek.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i local storage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Powyższe uwagi dotyczące przeglądarek internetowych mają zastosowanie również do innych programów wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych.

Poszczególne przeglądarki

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies wykorzystywanych w serwisie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer, Windows 10:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

Wpływ cookies na prawidłowe funkcjonowanie serwisu

Konfiguracja przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający lub ograniczający przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym, jak również usunięcie zapisanych plików cookies, może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszego serwisu lub jego nieprawidłowe działanie.

Najważniejsze narzędzia stosowane przez podmioty zewnętrzne

Google Analytics

Używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa analizy internetowej, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj podmiotem przetwarzającym dane) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Piksel Facebooka

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:

– emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,

– tworzenie grup odbiorców reklam,

– analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,

– używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.Informacje o danych zbieranych przez Facebook znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs, w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania reklamowe. Z użyciem narzędzi:

– widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają klientów,

– znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,

– automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,

– możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.

Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

Możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez zmianę ustawień dostępnych pod następującym linkiem:

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

Powrót do Spisu treści

Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Powrót do Spisu treści

Testuj przez 14 dni
za darmo

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.