Napoleon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt POIR.03.03.03-IP.03-00-002/17 – “Promocja marek produktowych spółki Napoleon szansą na zwiększenie rozpoznawalności na perspektywicznych rynkach zagranicznych.”

Celem projektu jest udział spółki Napoleon Sp. z o.o. w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży IT/ICT, z zamiarem promowania marki produktowej, jaką jest innowacyjna aplikacja NapoleonCat.com, mająca szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • udział w targach w charakterze wystawcy,
  • usługa doradcza w zakresie opracowania strategii komunikacji i promocji na wybranych rynkach,
  • usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
  • indywidualna wyjazdowa misja gospodarcza.

Całkowity koszt realizacji projektu: 936 056,90 zł
Wysokość dofinansowania: 662 712,68 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Testuj przez 14 dni
za darmo

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.