Nie pisz, gdy Twoi fani siedzą na Fejsie!

W czerwcu ubiegłego roku Facebook udostępnił administratorom stron (fanpage’y) nowe statysyki. Za jedną z najciekawszych nowości uznano informację o tym, w jakich godzinach i dniach tygodnia na Facebooku przebywa najwięcej fanów danej strony. Te informacje miały pomóc w planowaniu czasu publikacji postów tak, by docierać do jak największej liczby fanów. Teoretycznie bowiem opublikowanie postu w czasie, gdy na Facebooku „siedzi” większa liczba naszych fanów, powinno skutkować wyświetleniem go większej liczbie ludzi. Taka optymalizacja jest tym ważniejsza, że zasięg organiczny treści publikowanych na fanpage’ach stale spada w wyniku kolejnych zmian EdgeRanka, czyli algorytmu odpowiedzialnego za decydowanie o tym, jakie treści są wyświetlane każdemu użytkownikowi Facebooka z osobna. Czy jednak rzeczywiście posty publikowane w czasie, gdy nasi fani są na Facebooku trafiają do nich częściej? 

Postanowiliśmy sprawdzić, jaka jest korelacja pomiędzy liczbą fanów online o godzinie i w dniu, w którym jest publikowany post, a jego zasięgiem organicznym, czyli liczbą osób, które ten post zobaczyły w sposób niewymuszony przez jego promocję. Takiej samej analizy dokonaliśmy dla sprawdzenia korelacji pomiędzy wskaźnikami zaangażowania postów i ich zasięgiem organicznym. Analiza została przeprowadzona na próbie 3778 postów opublikowanych pomiędzy 16 października 2013 i 15 stycznia 2014 na 28 profilach posiadających od 100 tys. do ponad 25 milionów fanów. Wyniki okazały się dosyć zaskakujące.

 

Liczba fanów online o godzinue publikacji postu okazała się słabo, a co ważniejsze – ujemnie, skorelowana z zasięgiem organicznym postu. Taki sam wynik daje analiza liczby fanów online w dniu publikacji postu.

Zdecydowanie silniejszą i pozytywną korelację możemy natomiast zauważyć pomiędzy wskaźnikami zaangażowania postów ER (Engagement Rate[1]) oraz SII (Social Interaction Index[2]) i zasięgiem organicznym.

 

Korelacja pomiędzy zasięgiem organicznym posta a… Mediana korelacji (r)
liczbą fanów o godzinie publikacji -0,08
liczbą fanów w dniu publikacji -0,07
wskaźnikiem Engagement Rate 0,39
wskaźnikiem Social Interaction Index 0,42

 

Średnie wartości współczynników, zwłaszcza w przypadku liczby fanów, nie wskazują na silną korelację, jednak pokazują trend tych zależności. Poniżej znajdują się wykresy ilustrujące w przypadku wybranego profilu rozkład zasięgu organicznego postów oraz analizowanych współczynników wraz z liniami trendu prezentującymi siłę i kierunek korelacji.

 

Korelacja pomiędzy l. fanów online w godzinie publikacji i zasięgiem organicznym postów (r=-0,18).

1

 

Korelacja pomiędzy liczbą fanów online w dniu publikacji i zasięgiem organicznym postów (r=-0,24).

2

 

Korelacja pomiędzy Engagement Rate i zasięgiem organicznym postów (r=0,85).

3

 

Korelacja pomiędzy Social Interaction Index i zasięgiem organicznym postów (r=0,85).

4

 

Okazuje się zatem, że przy planowaniu czasu publikacji, bardziej przydatne do prognozowania zasięgu organicznego postów, będzie kierowanie się średnimi wskaźnikami zaangażowania postów, takimi jak Social Interaction Index. W naszej analizie uwzględniliśmy zarówno posty, które nie były promowane, jak też te, które były wspierane budżetem promocyjnym. Nie wpłynęło to jednak na otrzymane wyniki. A zatem warto przyglądać się nie tylko danym pochodzącym z naszych profili. Analiza profili konkurencyjnych może wskazać nam najbardziej optymalny czas postowania dla danej kategorii czy grupy docelowej.

 

Planując kalendarz publikacji dobrze jest więc uwzględnić najistotniejsze dla nas posty wówczas, gdy możemy liczyć na ich najwyższy zasięg organiczny. Pamiętajy jednak, by nie zaniedbywać naszych fanów w pozostałym czasie, gdyż ciągłość komunikacji jest bardzo istotna dla podtrzymania zainteresowania i relacji.

 

[1]Engagement Rate to stosunek sumy komentarzy fanów, like’ów i share’ów posta do liczby fanów profilu w dniu jego publikacji.

[2] Social Interaction Index, w odróżnieniu od Engagement Rate, uwzględnia różne wagi reakcji fanów na post (like =1, komentarz =3, share =9), dzięki czemu w pełniejszy sposób ilustruje poziom reakcji fanów na dany post.

 

 

[slideshare id=34570359&doc=socialbrandfootprint-kwiecien2014-140512093826-phpapp01]

Testuj przez 14 dni
za darmo

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.