NapoleonCat.com conquers new territories and attracts investors

g12 (1)CheeseCat, the author of the NapoleonCat.com – a platform supporting effective brand management on social networking services, has attracted new investors – Knowledge Hub and Management Observatory Foundation – for the first round of financing. As a result of the transaction, a new company, Napoleon sp. z o.o., has been established. Its market capitalization reached PLN 3 000 000. The capital raised will provide financing for accelerated development of the NapoleonCat.com platform and its promotion in Poland and abroad, with particular focus on Latin America where the company has acquired its first clients.

g12 (1)CheeseCat, twórca platformy NapoleonCat.com wspierającej efektywne zarządzanie marką w serwisach społecznościowych, pozyskał nowych inwestorów w pierwszej rundzie finansowania. Są nimi fundusz inwestycyjny Knowledge Hub oraz Fundacja Obserwatorium Zarządzania. W wyniku transakcji powołana została nowa spółka Napoleon sp. z o.o., której kapitalizacja osiągnęła 3 mln złotych. Pozyskane w wyniku inwestycji środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac nad rozwojem platformy NapoleonCat.com oraz jej promocję w kraju i za granicą, z naciskiem na Amerykę Łacińską, w której firma posiada już pierwszych klientów.

Grzegorz Berezowski, previously holding similar similar positions at CheeseCat, became the President and CEO of Napoleon. Katarzyna Michalewska who worked previously at MMT Management and Redmobile as a specialist in sales structure management and business development, also joined the company. Assuming the position of Chief Operating Officer, she will oversee current operations and development of agency sales in Poland. The company has strengthened all its departments – development, consulting (responsible for customer assistance) and analytics. Napoleon’s Supervisory Board includes Marcin Woźniak – the founder and for a long time managing director of ARBOmedia (today known as Goldbach Audience), and Ivan Hernandez – an international expert in the field of marketing communications in social media.

Marcin Woźniak, co-owner of Knowledge Hub – “We are very satisfied to establish cooperation with NapoleonCat.com. The combination of an innovative product in a growing market and experienced management staff supervising a gifted team of social media enthusiasts convinces us that the company is able to achieve significant market share not only on the local market but also abroad. That is demonstrated by the fact that the company has gained profits fast and already acquired first international clients”.

“For the past two and a half years, we have gained very essential knowledge concerning the needs of advertising, media and research agencies as well as companies managing their communications in social media individually. Thanks to NapoleonCat.com, our clients from Poland and other countries manage over thousand fan pages, the biggest of which have between well over ten million fans and are managed by several dozen employees. In response to the customers’ demand, apart from Facebook, we started to manage Twitter and YouTube accounts. This experience allows us to improve offered solutions constantly, contributing to the increase in our clients’ effectiveness. Currently, together with an additional team of user experience and interface designers, we are working intensively on improving our platform” – Grzegorz Berezowski, the CEO of Napoleon, said. “Our team’s knowledge and experience also enables us to help our clients to create dedicated Facebook applications, detailed reports and analyses of communications in social media” – he adds.

The growing list of our satisfied customers includes WP.pl, Interia.pl, PKT.pl, PHD Media Direction, LOWE Media, Kalicińscy, Zjednoczenie.com, K2, Roots PR, Mint Media, Interactive Research Center, Multi Communications, Social Art, Agencia Riot and Housecricket.

 P1020475Grzegorz Berezowski, co-founder and CEO of CheeseCat and Napoleon, worked in advertising for the last 10 years. At the beginning of his advertising career, he worked as Strategy and Innovation Director in MRM Worldwide (the McCann group). Then, in the years 2007-2013, he was a strategy director of the 180heartbeats + Jung v. Matt agency which he co-founded. He is an author of numerous publications on effectiveness of advertising in interactive media, guest of trade conferences and jury member of EFFIE and Efekton – contests honoring effective communications ideas.

more informations:
Oskar Berezowski
PRess Cat & Lead Analyst
oskar@napoleoncat.com
+48 503507093

Prezesem i CEO Napoleona został Grzegorz Berezowski piastujący dotychczas te same stanowiska w CheeseCat. Do firmy dołączyła także Katarzyna Michalewska, wcześniej pracująca w MMT Management oraz Redmobile, gdzie zajmowała się zarządzaniem strukturami sprzedaży i rozwojem biznesu. Objąwszy stanowisko Dyrektora Operacyjnego, odpowiadać będzie za bieżącą działalność operacyjną firmy oraz rozwój sprzedaży agencyjnej w kraju. W radzie nadzorczej Napoleona znaleźli się Marcin Woźniak założyciel i wieloletni dyr. zarzadzający ARBOmedia (obecnie Goldbach Audience), oraz Ivan Hernandez, międzynarodowy ekspert w obszarze komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych. Wzmocnieniu osobowemu uległy wszystkie działy – deweloperski, consultingowy (odpowiedzialny za wsparcie klientów) oraz analityczny.

Marcin Woźniak, współwłaściciel funduszu Knowledge Hub – “Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się nawiązać współpracę z NapoleonCat.com. Połączenie innowacyjnego produktu oferowanego w szybko rosnącym segmencie rynku z doświadczoną kadrą zarządzającą i zdolnym zespołem entuzjastów mediów społecznościowych, przekonuje nas, iż firma jest w stanie osiągnąć znaczącą pozycję nie tylko na rynku lokalnym, ale także za granicą. Dowodzi tego fakt, iż spółka szybko osiągnęła dodatni wynik finansowy i zdobyła pierwszych klientów poza granicami Polski.”

“W ciągu dwóch i pół roku naszej dzialalności zdobyliśmy bardzo cenną wiedzę na temat potrzeb agencji reklamowych, domów mediowych i badawczych oraz firmy, które samodzielnie realizują działania w obszarze komunikacji w serwisach społecznościowych. Przy pomocy NapoleonCat.com nasi klienci w Polsce i za granicą zarządzają ponad tysiącem fanpage’y, z których największe liczą kilkanaście milionów fanów, a zespoły je obsługujące – kilkadziesiąt osób. W odpowiedzi na zgłaszane przez nich zapotrzebowanie, rozwinęliśmy także, obok Facebooka, obsługę Twittera i YouTube. Te doświadczenia pozwalają nam stale udoskonalać oferowane przez nas rozwiązania, które przyczyniają się do wzrostu efektywności naszych klientów. Obecnie, wraz z dodatkowym, 4-osobowym zespołem architektów informacji i user experience oraz designerów, prowadzimy intensywne prace mające na celu znaczące usprawnienie naszej platformy w obszarze użyteczności i wydajności” – mówi Grzegorz Berezowski, CEO Napoleona. “Wiedza i umiejętności naszego zespołu pozwalają również wspierać naszych klientów w tworzeniu dedykowanych aplikacji na serwisy społecznościowe, a także pogłębionych raportów i analiz dotyczących komunikacji w mediach społecznościowych”, dodaje.

Do grona klientów Napoleona należą między innymi Wirtualna Polska, Interia, Polskie Książki Telefoniczne, PHD Media Direction, LOWE Media, Kalicińscy, Zjednoczenie.com, K2, Roots PR, Mint Media, Interactive Research Center, Multi Communications, Social Art, Agencia Riot oraz Housecricket.

P1020475Grzegorz Berezowski, współzałożyciel i CEO CheeseCat oraz Napoleona, przez ostatnie 10 lat był związany z branżą reklamową. Najpierw jako dyrektor strategii i innowacji w MRM Worldwide (grupa McCann), a w latach 2007-2013 – jako współzałożyciel i dyrektor strategii w agencji 180heartbeats + Jung v. Matt. Jest autorem licznych publikacji dotyczących efektywności działań reklamowych w mediach interaktywnych, gościem konferencji branżowych oraz jurorem w konkursach efektywności reklamy EFFIE oraz Efekton.

W razie pytań, proszę o kontakt:

Oskar Berezowski
PRess Cat & Lead Analyst
oskar@napoleoncat.com
+48 503507093
Napoleon sp. z o.o.
Wita Stwosza 59a, 02-661 Warsaw, Poland

Testuj przez 14 dni
za darmo

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.