Demografia użytkowników Snapchata w Polsce*

Odpowiadając na Wasze pytania, które pojawiły się po opublikowaniu przez nas analizy demografii użytkowników Instagrama w Polsce, przygotowaliśmy analogiczne dane dotyczące Snapchata. Jak widać, Snapchat ma zdecydowanie młodszą bazę użytkowników w porównaniu z Instagramem.

Ponad połowa Polaków zainteresowanych Snapchata w Polsce to osoby poniżej osiemnastego roku życia. Zdecydowana większość, to kobiety. Użytkowników Snapchata jest też ponad trzykrotnie mniej niż Instagrama – 900 tys. w porównaniu do 3,2 miliona.

Demografia użytkowników Snapchata w Polsce

* Podobnie jak poprzednia analiza, także i ta została przygotowana na podstawie danych pochodzących z systemu reklamowego Facebooka. Należy więc mieć na uwadze to, że mówimy tutaj o użytkownikach Facebooka zdefiniowanych jako osoby interesujące się Snapchatem.