Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na „Organizację obecności na zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, realizowaną w ramach projektu „Strategia promocji marek produktowych spółki Napoleon na perspektywicznych rynkach zagranicznych”, dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej, PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Data ogłoszenia oferty: 14 września 2017 r.

Dokumenty w formie pdf do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe – .pdf
  • Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – .pdf
  • Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego – .pdf.docx
  • Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych – .pdf
  • Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług – .pdf.docx
  • Załącznik nr 5 – Wzór umowy – .pdf
  • Sprostowanie dotyczące miejsca składania ofert – .pdf
  • Informacja o wyniku postępowania ofertowego – .pdf

Testuj przez 14 dni
za darmo

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.