Napoleon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt POIR.03.03.03-IP.03-00-002/17 – “Promocja marek produktowych spółki Napoleon szansą na zwiększenie rozpoznawalności na perspektywicznych rynkach zagranicznych.”

Celem projektu jest udział spółki Napoleon Sp. z o.o. w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży IT/ICT, z zamiarem promowania marki produktowej, jaką jest innowacyjna aplikacja NapoleonCat.com, mająca szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

Całkowity koszt realizacji projektu: 936 056,90 zł
Wysokość dofinansowania: 662 712,68 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

×

We use cookies so we can better understand how NapoleonCat’s website and application is being used, provide more personalised experience and marketing communication. Read our privacy policy to learn more. By continuing to use this site, you consent to this policy.