×

Publish & schedule posts on Instagram from your desktop! Try now

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 / World Youth Day #krakow2016 on Google+

Razem z młodzieżą z całego świata przygotowujemy się do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Bądźcie z nami!

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)


  • Poland
  • event
  • culture

Need more data? Try NapoleonCat.

Free 14–day Trial · Cancel any time

×

We use cookies so we can better understand how NapoleonCat’s website and application is being used, provide more personalised experience and marketing communication. Read our privacy policy to learn more. By continuing to use this site, you consent to this policy.