×

Publish & schedule posts on Instagram from your desktop! Try now

Andrzej Duda on Google+

 Google plus oficjalnego kanału Youtube Kandydata Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta RP Andrzeja Dudy.


ur. 16 maja 1972 w Krakowie.
Absolwent II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
W latach 1984–1990 należał harcerstwa. Działalność tę zakończył jako drużynowy 5 KDH „Piorun” , wchodzącej w skład Szczepu 5 KDH „Wichry. W 1996 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lutym 1997 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ. W styczniu 2005 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy "Interes prawny w polskim prawie administracyjnym". Po wyborach parlamentarnych w 2005 r. rozpoczął współpracę z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. W charakterze doradcy uczestniczył w pracach komisji parlamentarnych Sejmu i Senatu. 1 sierpnia 2006 na wniosek ministra sprawiedliwości został powołany przez premiera na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W resorcie odpowiadał za legislację, współpracę międzynarodową i przebieg informatyzacji sądów i prokuratur. Z funkcji wiceministra sprawiedliwości został odwołany przez Jarosława Kaczyńskiego 15 listopada 2007 r.w związku z wyborem przez Sejm RP do Trybunału Stanu. 16 stycznia 2008 objął stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 5 lipca 2010 r., po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd Prezydenta RP, złożył dymisję z zajmowanego stanowiska. W roku 2010 kandydował na urząd Prezydenta Krakowa i uzyskał mandat radnego w wyborach do Rady Miasta Krakowa. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim, został wybrany do Sejmu VII kadencji.
27 listopada 2013 został rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości i pełnił tę funkcję do 9 stycznia 2014 r. 25 maja 2014 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. W dniu11 listopada 2014 roku został ogłoszony kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta RP.


  • Poland
  • person
  • politics

Need more data? Try NapoleonCat.

Free 14–day Trial · Cancel any time

×

We use cookies so we can better understand how NapoleonCat’s website and application is being used, provide more personalised experience and marketing communication. Read our privacy policy to learn more. By continuing to use this site, you consent to this policy.